October 19,2017 | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تبلیغات

در جريان سمينار ملي روابط عمومي هاي ادارات ورزش در هتل المپيك

روابط عمومي استان تهران، برترين روابط عمومي ادارات کل ورزش و جوانان استان هاي كشور شد

روابط عمومي استان تهران به عنوان برترين روابط عمومي ادارات كل ورزش و جوانان استان هاي كشور معرفي شد و پيام نظر مدير روابط عمومي این استان مورد تقدير ق...

نهادها